Odmaštění a ochrana proti korozi před PVD povlakováním

|
4.8.23
|
2 min
čtení

Firma Šlechta nás oslovila s požadavkem na vývoj procesu čištění tak, aby byly jejich současné problémy s čištěním odstraněny.

Jednalo se o výměnu stávajících detergentů, kdy používali mimo jiné také isopropanol tak, aby byl proces čištění ekologický, a pro pracovníky zdraví bezpečný.

Při stávajícím procesu čištění měli problém s korozí, která se jim objevovala ihned po umytí při sušení, také díly nebyly vyčištěny tak, jak by potřebovali. Zejména v otvorech různě členitých dílů zůstával olej z výroby a jiné nečistoty.

 

Díly byly z těchto materiálů: steel 42CrMo4, Toolox 33.

Použité oleje: Konkor 101, WD40.

Po vyčištění dílů následuje PVD povlakování, proto je velmi důležitá dokonalá příprava povrchu s odpovídajícím povrchovým napětím.

 Vývoj čisticího postupu navržený výrobcem detergentů BORER

Jako první krok bylo odeslání vzorků (ušpiněných problematických dílů) k vyčištění do profesionálně vybaveného testovacího centra BORER ve švýcarském Zuchwilu.

 

Po provedeném testovacím čištění obdržela firma Šlechta tzv. Cleaning report, kde byly zaznamenány jednotlivé testy, a z nich vybrán ten nejvhodnější, ze kterého byl připraven doporučený čisticí postup.

Fotografie z testování – před čištěním a po čištění.

Doporučený čisticí postup – výsledek testování v laboratořích

Testování navrhnutého čisticího postupu ve firmě Šlechta

Firma Šlechta se na základě výsledků rozhodla navrhnutý postup přímo u sebe vyzkoušet a porovnat zároveň ještě s jinými procesy s chemií od jiných výrobců.

U toho nechyběli technici firmy Muditis, jakožto technická podpora, přičemž detergenty pro zkoušku čistícího procesu poskytl výrobce, tj. firma Borer, zdarma.

Testovaly se tyto vzorky:

leštěný 1.2343 1

leštěný 1.2343 2

WC horizontálně

WC vertikálně

100Cr6

nerezová leštěná destička

mosaz

rotační díl (olej)

vzorek Šlechta 1.2367 (olej)

Zaměstnanci firmy Šlechta hodnotili zda vzniká koroze, vizuální čistotu a povrchové napětí.

Hodnocení povrchového napětí probíhalo pomocí fixů arcotest®.

Zaměstnanci společnosti také prováděli Rockwell zkoušku:

Ocel 1

Ocel 2

Závěr

Výsledky všech provedených testů čištění detergenty Deconex® splňovaly požadavky zadavatele.

Zásadní byl test adheze, kdy po čištění následuje PVD povlakování. Vzorky po čištění detergenty Deconex® vykazovaly nejlepší výsledky. A právě na základě těchto výsledků se společnost Šlechta rozhodla pro naše detergenty a my věříme, že budou sloužit stále výborně i při našich kontrolních návštěvách.  I nadále tu zůstáváme pro našeho klienta a jsme připraveni mu pomoci, poradit a odpovědět na jakoukoli otázku ohledně čištění…

Ing. Michaela Klímková

+420 602 357 503