Vývoj postupu čištění křemenných skel pro zákazníka

|
31.1.23
|
2 min
čtení

Na základě osobního setkání na konferenci povrchových úprav nás oslovila firma TechTest s požadavkem na vývoj optimálního postupu čištění křemenných skel tak, aby vyhovoval jejich technickým možnostem.

 

Po domluvě jsme obdrželi vzorky znečištěných skel, které jsme poslali do laboratoří BORER CHEMIE AG - výrobce detergentů Deconex® ve Švýcarsku.

Po provedených testovacích čištěních byl firmě TechTest předán tzv. cleaning report, kde je celé testování popsáno, přičemž byl navrhnut optimální proces čištění, viz. níže.

RV1

RV2

Firma TechTest se zabývá zakázkovou výrobou detektorů povrchové kontaminace. Pro ověření kvality čistoty skel po čištění v laboratořích firmy BORER CHEMIE AG, použili své zařízení Recognoil® QB.

ZPŮSOB HODNOCENÍ ČISTOTY POVRCHU

Technologie Recognoil® využívá principu plošného snímání fluorescence kontaminantů povrchu, a představuje tak moderní způsob přesné a opakovatelné kontroly čistoty povrchů. Umožňuje vizualizaci znečištění, a tím i snadné určení jeho povahy, současně s možností odhalení sebemenšího bodového znečištění.

Zjednodušeně platí, že fluorescence je typická vlastnost pro izolanty a polovodivé materiály (oxidické vrstvy, organické látky, atp.). Čisté kovy naopak nevykazují fluorescenci, protože jsou obecně dobrými elektrickými vodiči. V případě kontroly povrchu přístroji Recognoil® tedy platí, že čím nižší je naměřená hodnota intenzity fluorescence, tím je povrch čistší.

Stav dílu před a po procesu čištění

Z důvodu rozdílných fluorescenčních vlastností kontaminantů (oleje, řezné kapaliny, inkousty, atd.) je nejlepší vyzkoušet fluorescenční schopnosti produktů Recognoil® na daném základním materiálu s použitím skutečných kontaminantů.

VÝSLEDKY TESTU

RV1                             křemenné sklo – 3 typy kontaminantů

RV2                               křemenné sklo – 3 typy kontaminantů

ZÁVĚR HODNOCENÍ ČISTOTY SKEL

 

Na základě provedených testů lze produkty Deconex® doporučit pro čištění optických prvků ve společnosti TechTest, s.r.o.

 

V případě křemenných skel nebyl zjištěn významný rozdíl v kvalitě odmaštění mezi postupy RV1 a RV2.

 

Posouzení čistoty vzorků v zařízení Recognoil® QB umožňuje rychlé a snadné zhodnocení účinnosti procesů čištění včetně změny technologických parametrů, vhodnosti jednotlivých operací a produktů. Více informací naleznete na internetových stránkách www.recognoil.cz

 

 

Michal Zoubek

TechTest, s.r.o