Silně alkalické mytí

Deconex® MT 17 je detergent vhodný pro mytí široké škály materiálů. Mimo to je i antikorozní. Je vhodný pro čištění dílů při výrobě zdravotnických materiálů. Zabraňuje vzniku minerálních usazenin.

Fotografie před a po

No items found.

Silně kyselé mytí a neutralizace

Deconex® MT 40 se používá k předoplachu, k průběžnému a závěrečnému mytí. Také slouží jako neutralizační prostředek k odstranění alkalických zbytků. Brání před tvorbou skvrn.

Fotografie před a po

No items found.